Svalun vokser og har styrket laget med Espen Storslett og Christian Forø

15. februar 2022
For å sikre fortsatt vekst har selskapet styrket laget med to nye medarbeidere. Espen Storslett har en Bachelor i Fornybar Energi og Master i Energibruk og Energiplanlegging fra NTNU i Trondheim.

Espen kommer fra Norconsult hvor han har jobbet som rådgivende ingeniør innen VVS.

Christian Forø er siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord universitet. Christian kommer fra stillingen som seniorrådgiver ved NTNU i Gjøvik.

Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann. Svalun eier energisentralen og leverer stabil termisk varme og kjøleenergi og kunden slipper samtidig å bekymre seg for drift, teknisk og økonomisk ansvar. Alle investeringer og uforutsigbare driftskostnader håndterer selskapet.

Med Espen og Christian med på laget har Svalun styrket den tekniske og kommersielle kompetansen som trengs for å levere gode løsninger til kundene sier Knut Måløy som er daglig leder i Svalun.

Espen og Christian skal i tillegg til å arbeide for Svalun også ivareta roller i Eidsiva Bioenergi som er en av eierne i Svalun.

- Vi ser helt klare synergier med å dra veksler på kompetansen som ligger hos våre eiere sier Knut Måløy.

 Vi ønsker Espen og Christian velkommen til oss og gleder oss til å ha de med på laget i vårt arbeid med å nå Svalun sine mål. 
Espen
Espen Storslett
Teknologi og prosjekt
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Christian Forø
Forretningsutvikler

En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling