Svalun leverer bergvarme til Oslo Kristne Senter

6. desember 2021
I november startet energileveransen fra Svalun til Oslo Kristne Senter på Kjeller. Varmepumpene i energisentralen leverer til sammen 240 kW og reduserer byggets årlige energiforbruk med omtrent 700 000 kWh. 
Bilde1
Bilde: Oslo Kristne Senter sett fra vest. Glassfasaden på venstre side er byggets front.
Nordisk Energikontroll har prosjektert og levert energisentralen varmepumper med bergvarme. Anlegget forsyner bygget med romoppvarming og varmt tappevann. Varmepumpene leverer til sammen 240 kW og forsyner bygget med 1 100 000 kWh/år.
 
Basert på beregninger, har varmepumpene en energidekningsgrad på 92%. Dette tilsvarer en samlet energibesparelse på ca. 700 000 kWh/år.
 
I ordinær drift vil el-kjele benyttes som spisslast og reserve. Eksisterende oljekjeler kan tilkobles dersom varmepumpene og el-kjelen fjernutkobles av netteier. Oljekjelene benytter i dag bio-olje, som er en fornybar energiressurs.
 
For brønnparken er det boret 18 energibrønner. Eksisterende frikjølingsveksler er tilkoblet varmepumpeanlegget, slik at bygget får fri kjøling fra brønnparken. Det er i tillegg installert en tørrkjøler [1] for å benytte uteluft som energikilde og for å lade brønnparken.

En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling

[1] Frikjøling med tørrkjøler
Tørrkjøler brukes til frikjøling når kjøleaggregat kan stoppes. Normal utetemperatur for start av frikjøling ligger ved ca. 0 - 2 °C. Hvis man hever vanntemperaturen ved lave utetemperaturer, er det mulig å starte ved litt høyere temperaturer.