Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.


Vi eier energisentralen og leverer stabil termisk varme og kjøleenergi og kunden slipper samtidig å bekymre seg for drift, teknisk og økonomisk ansvar. Alle investeringer og uforutsigbare driftskostnader håndterer vi!

Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.


Vi eier energisentralen og leverer stabil termisk varme og kjøleenergi og kunden slipper samtidig å bekymre seg for drift, teknisk og økonomisk ansvar. Alle investeringer og uforutsigbare driftskostnader håndterer vi!
Svalun leverer løsninger i B2B markedet mot blant annet utbyggere, borettslag, næringsliv og det offentlige.
Selskapet har solide eiere i ryggen med lang erfaring fra markedet.

Aktuelt

wiikgaarden-svalun
Wiikgården er fullført og satt i drift
Les mer >
Wiikgården er fullført og satt i drift
Holmestrand-energisentral-svalun
Svalun etablerer energisentral for nytt bygg
Les mer >
Svalun etablerer energisentral for nytt bygg
Langenga-2023
Svalun etablerer bergvarmeanlegg på Langenga i Asker, og byggetrinn 1 er nå fullført.
Les mer >
Byggetrinn 1 på Langenga er nå fullført
svalun%20ny%20kontrakt
I forrige uke signerte Svalun kontrakten på enda et nytt prosjekt. Svalun skal etablere bergvarmeanlegg på Nordhagen i Ottestad, Hamar.
Les mer >
Bergvarmeanlegg på Nordhagen i Ottestad
byggeprosjekt
Svalun investerer og bygger nå energisentral til luksusleiligheter i Holmenkollåsen
Les mer >
Svalun investerer og bygger nå energisentral til luksusleiligheter i Holmenkollåsen
avtale-med-svalun
Slik er en avtale med Svalun
Les mer >
Slik er en avtale med Svalun
Langenga
Svalun er godt i gang med å etablere bergvarmeanlegg på Langenga i Asker.
Les mer >
Bergvarmeanlegg på Langenga i Asker
bergvarme
En av fordelene med bergvarme i borettslag, sameier og næringsbygg er at både varme og kjøling er tilgjengelig.
Les mer >
Dette er bergvarme
unnamed-1
Helfa Eiendom har valgt Svalun som leverandør av termisk energi til Vikgården.
Les mer >
Vikgården valgte Svalun som leverandør av termisk energi
image001
Hvorfor velge Svalun?
Les mer >
Hvorfor velge Svalun
unnamed
Svalun har, sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE), gjennomgått behov og dimensjonert energisentral for IFEs anlegg i Halden.
Les mer >
Bergvarme til Institutt for Energiteknikk
Bergvarme-oslo-kristne-senter
Svalun leverer bergvarme til Oslo Kristne Senter. Varmepumpene i energisentralen leverer til sammen 240 kW og reduserer byggets årlige energiforbruk med omtrent 700 000 kWh.
Les mer >
Svalun leverer bergvarme til Oslo Kristne Senter
nordisk-energikontroll
Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere i Nordisk Energikontroll
Les mer >
Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere i Nordisk Energikontroll
svalun
Markedet for individuelle og skreddersydde energiløsninger vokser, og nå etableres et nytt selskap som eier energisentraler og tilbyr varme- og kjøleløsninger til markedet.
Les mer >
Etablerer Svalun
svalun
For å sikre fortsatt vekst har selskapet styrket laget med to nye medarbeidere. Espen Storslett har en Bachelor i Fornybar Energi og Master i Energibruk og Energiplanlegging fra NTNU i Trondheim.
Les mer >
Svalun vokser og styrker laget!
ae-RGB
Akershus Energi er et bredt sammensatt energiselskap som produserer og utvikler fornybar energi innen vannkraft, solkraft, fjernvarme og fjernkjøling, vindkraft og hydrogen. Selskapet er eid av Viken Fylkeskommune.

Akershus energi >
eidsiva-liggende-logo-ny
Eidsiva Bioenergi drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide bioenergianlegg i Innlandet. Selskapet er i dag Norges tredje største fjernvarmeleverandør og leverte 425 GWh i 2019, gjennom leveranser av varme, damp og elektrisitet til sine kunder.

Eidsiva Bioenergi >
stokk-energi-svart
Eies av personell med lang erfaring fra prosjektering, bygging og oppfølging/service av energisentraler. Svalun trekker på denne kompetansen i bygging og driftsfasen.
Energileveranse basert på lokal bergvarme med mulighet for integrering av flere fornybare energikilder
fornybar-lys
Energileveranse
En avtale med Svalun betyr en kostnadseffektiv, stabil og miljøvennlig energiforsyning til oppvarming, tappevann og kjøling. Vi leverer avtalt energimengde og komfort til kunden.
teknisk-lys
Teknisk og drift
Svalun tar alt teknisk og driftsmessig ansvar fra prosjekteringer og tekniske beregninger til bygging og idriftsettelse av anlegget.Når annlegget er ferdig tar vi ansvar for drift og oppfølging, vedlikehold og nødvendig oppgradering av energisentral og optimal energiforsyning til kundene.
okonomi-lys
Finansiering
Svalun sørger for finansiering av anlegget, slik at du som kunde slipper utlegg og kapitalbinding. Med denne løsningen frigjøres din kapital til andre formål.

Hva betyr en avtale med Svalun?

Enkelt og forutsigbart
 • Svalun leverer varme, kjøling og tappevann til avtalt pris og mengde.
 • Forutsigbar energiforsyning – kostnadseffektivt, stabilt og miljøvennlig.
 • Vi tilpasser avtaler og tariffer til kundenes ønsker og behov.
Lav risiko for kunden
 • Svalun tar hele prosjektrisikoen både teknisk, økonomisk og mot leverandører.
 • Avtalen gir en konkurransedyktig og forutsigbar energikostnad uavhengig av tekniske og driftsmessige forhold.
 • Kundene slipper å bekymre seg for daglig drift av energisentralen.
Et miljøvennlig alternativ
 • Grønnere byggeperiode - Dersom energisentralen bygges tidlig i en byggeprosess gir det et grønnere energiavtrykk.
 • Våre løsninger er basert på 100% fornybar energi.
Frigjøring av ressurser
 • Det er ikke behov for vaktmestertjenester knyttet til energisentralen.
 • Frigjøring av kapital.
  Kostnader flyttes fra investering til operativ drift. 
  Kundens kapital kan benyttes innenfor primærområdet.

Hva betyr en avtale med Svalun?

Enkelt og forutsigbart
 • Svalun leverer varme, kjøling og tappevann til avtalt pris og mengde.
 • Forutsigbar energiforsyning – kostnadseffektivt, stabilt og miljøvennlig.
 • Vi tilpasser avtaler og tariffer til kundenes ønsker og behov.
Lav risiko for kunden
 • Svalun tar hele prosjektrisikoen både teknisk, økonomisk og mot leverandører.
 • Avtalen gir en konkurransedyktig og forutsigbar energikostnad uavhengig av tekniske og driftsmessige forhold.
 • Kundene slipper å bekymre seg for daglig drift av energisentralen.
Et miljøvennlig alternativ
 • Grønnere byggeperiode - Dersom energisentralen bygges tidlig i en byggeprosess gir det et grønnere energiavtrykk.
 • Våre løsninger er basert på 100% fornybar energi.
Frigjøring av ressurser
 • Det er ikke behov for vaktmestertjenester knyttet til energisentralen.
 • Frigjøring av kapital.
  Kostnader flyttes fra investering til operativ drift. 
  Kundens kapital kan benyttes innenfor primærområdet.
En avtale med Svalun sikrer konkurransedyktig energipris, god komfort og eliminerer alle driftsmessige bekymringer.

Prosess

1
Tilbud og avtaleinngåelse
Det inngås langsiktig avtale for levering av termisk energi. I avtalen beskrives grensesnitt mellom Svalun og kunde:
- Teknisk
- Drift og vedlikehold
- Oppgradering/ombygging av anlegg
2
Prosjektering og bygging
Svalun prosjekterer og gjør tekniske beregninger, samt bygger energisentral og tilhørende infrastruktur
3
Leveranse og drift
Svalun eier energisentralen og har alt ansvar for drift og vedlikehold av anlegget. Vi leverer termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann til avtalt pris, kvalitet og komfort.
Et bidrag til det grønne skiftet
Svalun realiserer en energieffektiv og miljøvennlig energibruk basert på fornybare energibærere som er nedfelt i nasjonale og lokale myndigheters strategier og planer. Vi bidrar til redusert bruk av fossilt brensel, noe som gir et bedre miljø med mindre utslipp av forurensninger og klimagasser. En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.
Ta kontakt med oss
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Knut Måløy
Daglig leder
Espen
Espen Storslett
Teknologi og prosjekt
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Christian Forø
Forretningsutvikler