Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.


Vi eier energisentralen og leverer stabil termisk varme og kjøleenergi og kunden slipper samtidig å bekymre seg for drift, teknisk og økonomisk ansvar. Alle investeringer og uforutsigbare driftskostnader håndterer vi!

Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.


Vi eier energisentralen og leverer stabil termisk varme og kjøleenergi og kunden slipper samtidig å bekymre seg for drift, teknisk og økonomisk ansvar. Alle investeringer og uforutsigbare driftskostnader håndterer vi!
Svalun leverer løsninger i B2B markedet mot blant annet utbyggere, borettslag, næringsliv og det offentlige.
Selskapet har solide eiere i ryggen med lang erfaring fra markedet.
ae-RGB
Akershus Energi er et bredt sammensatt energiselskap som produserer og utvikler fornybar energi innen vannkraft, solkraft, fjernvarme og fjernkjøling, vindkraft og hydrogen. Selskapet er eid av Viken Fylkeskommune.

Akershus energi >
eidsiva-liggende-logo
Eidsiva Bioenergi drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide bioenergianlegg i Innlandet. Selskapet er i dag Norges tredje største fjernvarmeleverandør og leverte 425 GWh i 2019, gjennom leveranser av varme, damp og elektrisitet til sine kunder.

Eidsiva >
stokk-energi-svart
Eies av personell med lang erfaring fra prosjektering, bygging og oppfølging/service av energisentraler. Svalun trekker på denne kompetansen i bygging og driftsfasen.
Energileveranse basert på lokal bergvarme med mulighet for integrering av flere fornybare energikilder
fornybar-lys
Energileveranse
En avtale med Svalun betyr en kostnadseffektiv, stabil og miljøvennlig energiforsyning til oppvarming, tappevann og kjøling. Vi leverer avtalt energimengde og komfort til kunden.
teknisk-lys
Teknisk og drift
Svalun tar alt teknisk og driftsmessig ansvar fra prosjekteringer og tekniske beregninger til bygging og idriftsettelse av anlegget.Når annlegget er ferdig tar vi ansvar for drift og oppfølging, vedlikehold og nødvendig oppgradering av energisentral og optimal energiforsyning til kundene.
okonomi-lys
Finansiering
Svalun sørger for finansiering av anlegget, slik at du som kunde slipper utlegg og kapitalbinding. Med denne løsningen frigjøres din kapital til andre formål.

Hva betyr en avtale med Svalun?

Enkelt og forutsigbart
 • Svalun leverer varme, kjøling og tappevann til avtalt pris og mengde.
 • Forutsigbar energiforsyning – kostnadseffektivt, stabilt og miljøvennlig.
 • Vi tilpasser avtaler og tariffer til kundenes ønsker og behov.
Lav risiko for kunden
 • Svalun tar hele prosjektrisikoen både teknisk, økonomisk og mot leverandører.
 • Avtalen gir en konkurransedyktig og forutsigbar energikostnad uavhengig av tekniske og driftsmessige forhold.
 • Kundene slipper å bekymre seg for daglig drift av energisentralen.
Et miljøvennlig alternativ
 • Grønnere byggeperiode - Dersom energisentralen bygges tidlig i en byggeprosess gir det et grønnere energiavtrykk.
 • Våre løsninger er basert på 100% fornybar energi.
Frigjøring av ressurser
 • Det er ikke behov for vaktmestertjenester knyttet til energisentralen.
 • Frigjøring av kapital.
  Kostnader flyttes fra investering til operativ drift. 
  Kundens kapital kan benyttes innenfor primærområdet.

Hva betyr en avtale med Svalun?

Enkelt og forutsigbart
 • Svalun leverer varme, kjøling og tappevann til avtalt pris og mengde.
 • Forutsigbar energiforsyning – kostnadseffektivt, stabilt og miljøvennlig.
 • Vi tilpasser avtaler og tariffer til kundenes ønsker og behov.
Lav risiko for kunden
 • Svalun tar hele prosjektrisikoen både teknisk, økonomisk og mot leverandører.
 • Avtalen gir en konkurransedyktig og forutsigbar energikostnad uavhengig av tekniske og driftsmessige forhold.
 • Kundene slipper å bekymre seg for daglig drift av energisentralen.
Et miljøvennlig alternativ
 • Grønnere byggeperiode - Dersom energisentralen bygges tidlig i en byggeprosess gir det et grønnere energiavtrykk.
 • Våre løsninger er basert på 100% fornybar energi.
Frigjøring av ressurser
 • Det er ikke behov for vaktmestertjenester knyttet til energisentralen.
 • Frigjøring av kapital.
  Kostnader flyttes fra investering til operativ drift. 
  Kundens kapital kan benyttes innenfor primærområdet.
En avtale med Svalun sikrer konkurransedyktig energipris, god komfort og eliminerer alle driftsmessige bekymringer.

Aktuelt

nordisk-energikontroll
Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere i Nordisk Energikontroll
Les mer >
svalun
Markedet for individuelle og skreddersydde energiløsninger vokser, og nå etableres et nytt selskap som eier energisentraler og tilbyr varme- og kjøleløsninger til markedet.
Les mer >

Prosess

1
Tilbud og avtaleinngåelse
Det inngås langsiktig avtale for levering av termisk energi. I avtalen beskrives grensesnitt mellom Svalun og kunde:
- Teknisk
- Drift og vedlikehold
- Oppgradering/ombygging av anlegg
2
Prosjektering og bygging
Svalun prosjekterer og gjør tekniske beregninger, samt bygger energisentral og tilhørende infrastruktur
3
Leveranse og drift
Svalun eier energisentralen og har alt ansvar for drift og vedlikehold av anlegget. Vi leverer termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann til avtalt pris, kvalitet og komfort.
Et bidrag til det grønne skiftet

Svalun realiserer en energieffektiv og miljøvennlig energibruk basert på fornybare energibærere som er nedfelt i nasjonale og lokale myndigheters strategier og planer. Vi bidrar til redusert bruk av fossilt brensel, noe som gir et bedre miljø med mindre utslipp av forurensninger og klimagasser. En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Ta kontakt med oss
Knut Måløy
Daglig leder