Dette er bergvarme

Teknikken

Energien hentes ut fra energibrønner i fjell som er 150-500 meter dype. Inne i brønnen monteres kollektor i form av plastrør hvor kjølevæske sirkulerer, man utnytter i praksis solenergien som er lagret i fjellet. Energien fra brønnene tilføres anlegget, og varmepumpene løfter varmen til ønsket temperatur. Av den totale mengden energi som tilføres bygget hentes nærmere 2/3 fra bakken, mens 1/3 er elektrisitet fra forsyningsnettet.

Svalun bergvarme

Bergvarme gir kjøling

En av fordelene med bergvarme i borettslag, sameier og næringsbygg er at både varme og kjøling er tilgjengelig. Varme henter man ut fra bergvarmeanleggets varmepumpe, mens man kan hente ut en god del kjøling direkte fra brønnparken som frikjøling. Hvis man trenger mer kjøling enn det som kan leveres direkte fra energibrønnene kan varmepumpene kobles inn for å ta toppene.
 
Velger du Svalun som leverandør behøver du ikke bekymre deg for det tekniske. Vi håndterer all drift og vedlikehold knyttet til energisentralen.