Byggetrinn 1 på Langenga er nå fullført

17. oktober 2023

Svalun etablerer bergvarmeanlegg på Langenga i Asker, og byggetrinn 1 er nå fullført.

Det vil si at 3 hus er innflytningsklare i løpet av få uker. Når hele prosjektet er ferdig vil det stå cirka 240 leiligheter klare for innflytning, hvor alle tilbyr termisk komfort gjennom oppvarming og varmt tappevann fra energisentralen til Svalun. Conceptor Bolig er utbygger og beskriver boligene som luftige og lune, og med nøye planlagt arkitektur og uterom. Hver av leilighetstypene er av stor variasjon, så alle vil kunne finne en bolig som passer.
Langenga byggetrinn 1
Byggetrinn 1 på Langenga. Tre hus er nå ferdige. Foto: Svalun

 
Langenga-prosjektet vil i alt bestå av 3 byggetrinn. På første byggetrinn er det til sammen boret 16 brønner. Disse ligger under gulvet i parkeringskjelleren, hvor også energisentralen ligger. Energisentralen er et stort og oversiktlig teknisk rom, hvor blant annet tre varmepumper fra Nibe står. Disse vil forsyne 5 bygg med oppvarming og varmt tappevann, og resterende 4 bygg vil bli forsynt fra ytterligere 2 energisentraler. Byggetrinn 2 er påbegynt, og anses ferdig i løpet av 2023. Byggetrinn 3 vil bli innflytningsklart i løpet av 2024.
varmepumper energisentral Svalun
Det eneste man kan se fra brønnene er lokket for samlekummen i parkeringskjelleren. Teknisk rom ligger også i etasje med parkeringskjelleren, hvor energisentralen og varmepumpene er plassert. Foto: Svalun
Et bidrag til det grønne skiftet
Svalun realiserer en energieffektiv og miljøvennlig energibruk basert på fornybare energibærere som er nedfelt i nasjonale og lokale myndigheters strategier og planer. Vi bidrar til redusert bruk av fossilt brensel, noe som gir et bedre miljø med mindre utslipp av forurensninger og klimagasser. En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.
Ta kontakt med oss
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Knut Måløy
Daglig leder
Espen
Espen Storslett
Teknologi og prosjekt
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Christian Forø
Forretningsutvikler