Svalun feirer signering av ny kontrakt

5. oktober 2023
I forrige uke signerte Svalun kontrakten på enda et nytt prosjekt. Svalun skal etablere bergvarmeanlegg på Nordhagen i Ottestad, Hamar. Her vil det bli bygget seniorboliger med tre blokker som hver huser 20 leiligheter.

Det er også mulig prosjektet utvides med en fjerde blokk som er tilsvarende de tre første. For å få bo i disse seniorboligene må man være minst 55 år. På Nordhagen vil Svalun levere energi til oppvarming og tappevann.
 
bergvarmeanlegg på Nordhagen i Ottestad
En illustrasjon som viser hvordan seniorboligene vil kunne se ut. Nydelig beliggenhet, tett på Mjøsa. 
Foto: ILLUSTRASJON: Eve Images

 
Det vil i utgangspunktet være plassert en energisentral per blokk, med varmepumper og elkjel for å dekke behov for spisslast og backup. Under bakken vil det per blokk bli 4 energibrønner på 300 meters dybde, det vil si totalt 12 brønner for alle tre byggene. Utstillingsplassen Eiendom AS forteller at de valgte Svalun AS fordi de er spesialister på bergvarme og fordi Svalun også tar ansvar for energileveransen inkludert drift, service og vedlikehold etter at blokkene er ferdige.
 
Et bidrag til det grønne skiftet
Svalun realiserer en energieffektiv og miljøvennlig energibruk basert på fornybare energibærere som er nedfelt i nasjonale og lokale myndigheters strategier og planer. Vi bidrar til redusert bruk av fossilt brensel, noe som gir et bedre miljø med mindre utslipp av forurensninger og klimagasser. En avtale med Svalun er et bidrag til det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling.
Ta kontakt med oss
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Knut Måløy
Daglig leder
Espen
Espen Storslett
Teknologi og prosjekt
Knut Måløy Daglig leder Svalun
Christian Forø
Forretningsutvikler