Langenga, Asker

Svalun er godt i gang med å etablere bergvarmeanlegg på Langenga i Asker. Her realiserer Conceptor Bolig et fremtidsrettet leilighetsprosjekt. Det skal til sammen etableres 244 leiligheter fordelt på 9 bygg og over 3 byggetrinn.

Svalun ble valgt til å etablere og drifte bergvarmeanlegget som vil gi beboerne en miljøvennlig og komfortabel varme i sine boliger. Conceptor Bolig er kjent for å sette kundene i fokus samt levere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger som sikrer kundene høy bokvalitet. Med Svalun som leverandør er disse vilkårene oppfylt. I tillegg vil beboerne få en bekymringsfri hverdag siden Svalun vil sikre optimal drift av energisentralen.
 
I første byggetrinn er det boret til sammen 16 brønner under parkeringskjelleren. Det er installert  Nibe varmepumper som vil sørge for både oppvarming og varmt tappevann. Energisentralen plasseres i teknisk rom i parkeringskjelleren og forsyner til sammen 5 bygg i det første byggetrinnet. Etter hvert som de øvrige byggene etableres, vil Svalun bygge ytterligere 2 energisentraler. De første leilighetene vil bli ferdigstilt første kvartal 2024.
Svalun bergvarme Langenga
 Prosjektbilde fra langenga.no