Svalun leverer energi til en av Norges mest interessante energikunder - Institutt for Energiteknikk

unnamed
IFE Halden (Foto: Thomas Lilleby)

Svalun har, sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE), gjennomgått behov og dimensjonert energisentral for IFEs anlegg i Halden. Svalun har investert i sentralen, og fra og med november i år leverer Svalun både varme og kjøling til IFE sine to bygg i Halden.

- Vi er veldig fornøyde med å få byttet ut oljefyren med miljøvennlig og fornybar energi hvor Svalun står for investering, drift og vedlikehold uttaler Siw-Hege A. Gundersen som er eiendomsdirektør i IFE.

4 varmepumper sammen med et bergvarmeanlegg bestående av 14 energibrønner leverer lokal, behagelig og bekymringsfri varme og kjøling året rundt. 

- I og med at Svalun eier energisentral og brønnpark har vi alt ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske installasjonene sier Knut Måløy, daglig leder i Svalun. IFE slipper dermed alle kostnader og bekymringer knyttet til vedlikehold og drift av anlegget.

Svalun, sammen med Nordisk Energikontroll, har prosjektert og installert energisentralen og energibrønnene.

Varmepumpene leverer til sammen 240 kW og skal levere over 700.000 kWh med varme og kjøling pr år.

Eksisterende oljekjeler og tanker har blitt fjernet som en del av prosjektet. Som spisslast og reserve benyttes el-kjele.

Energisentralen er plassert i teknisk rom i det ene bygget og herfra overføres det varme eller kjøling i væskefylte rør til nabobygget.