Vikgården valgte Svalun som leverandør av termisk energi

Helfa Eiendom har valgt Svalun som leverandør av termisk energi til Vikgården.

Det utslagsgivende for valget var Svaluns fokus på å gjøre det enkelt og oversiktlig for Helfa Eiendom som kunde. Bergvarme kan bygges ut uten store naturinngrep og er lite konfliktfylt. Det at det er en fornybar og grønn energikilde som er kostnadseffektiv, forutsigbar og framtidsrettet gjorde valget relativt enkelt for Helfa Eiendom sier Jørgen Hellesjø

Vikgården er et bygg under oppføring i Hemnes sentrum i Aurskog-Høland. Bygget består av 19 leiligheter og ca. 1000 m2 næringslokaler samt en parkeringskjeller.

 

Svalun bergvarme

Det er boret til sammen 9 energibrønner under og ved siden av bygget. Hver brønn er ca. 300m dyp. Det skal installeres 2 stk. NIBE varmepumper som til sammen gir 120 kW effekt. Bygget får også elkjel som spisslast og back-up. Fra 2024 vil beboere og ansatte kunne glede seg over miljøvennlig og bekymringsfri varme og varmtvann levert fra Svalun. Svalun har sammen med Nordisk Energikontroll prosjektert og designet energiløsningen. Energibrønnene er det Seabrokers Geoenergi som har boret.