Slik er en avtale med Svalun

En avtale om levering av energi fra Svalun skal være enkelt for deg som kunde. Vi tilbyr ulike modeller og felles for disse er at kunden slipper å investere selv i energisentralen og brønnene. Svalun tar ansvaret for å prosjektere, investere, bygge og drifte energisentralen hos kunden. Enten det bygges nytt eller er et eksisterende bygg. Alt dette gjør vi i tett samarbeid med kunden for å sikre en god opplevelse og riktig dimensjonering av energisentralen.
 
Avtalen om levering av energi med kunden er basert på langsiktighet og forutsigbarhet. En typisk avtale med Svalun består av et fastledd og et variabelt ledd som er avhengig av forbruket. Denne prismodellen kan sammenlignes med hvordan man betaler for strøm og nettleie.
 
En annen prismodell som Svalun tilbyr er basert på kun et fastledd hvor kunden betaler for energien som hentes fra bakken. Her betaler kunden selv for strøm og nettleie til energisentralen. Vi ønsker å være fleksible å tilby kundene løsninger som er tilpasset deres behov.
 
Felles for disse prismodellene er at Svalun eier og drifter anlegget. Svalun er ansvarlig for å skifte ut komponenter om noe skulle slutte å fungere. Dermed slipper kunden uforutsette kostnader om uhellet skulle skje 5, 10 eller 15 år etter anlegget er etablert. Man får dermed bekymringsfri energi levert uten selv å binde kapital. Vår løsning ivaretar regjeringens støtteordning for høye strømpriser inklusive den kommende ordningen for nærvarme.
 
Ønsker du å høre om Svalun kan passe for ditt prosjekt, ta kontakt med Knut Måløy på tlf. 917 80 502 eller e-post: knut@svalun.no.
Svalun
Foto: Marla Prusik, Unsplash